සිංහල தமிழ் English
Medium_mahrooff-9830c1e4649c90609957998a5729256b

Abdullah Mahrooff

Deputy Minister - Ports, Shipping and Southern Development

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

All Ceylon Makkal Congress (ACMC) - UNFGG, from the Trincomalee district

0352246461 / 0112689649

SUMMARY

#61

Overall Rank

#2

Party Rank

109

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-8 (2019-07-10) Point of Order- Technical/Procedural
Page 64
272-7 (2019-07-09) Oral Contribution Page 48
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
272-1 (2019-06-18) Point of Order - Other
Page 130
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 136
271-13 (2019-06-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 87
271-13 (2019-06-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 87
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
271-9 (2019-05-23) Expunged Statement
Page 67
271-9 (2019-05-23) Point of Order - Other
Page 67

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-05-19
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d All Ceylon Makkal Congress (ACMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 0352246461 / 0112689649
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.