සිංහල தமிழ் English
Medium_viraj-e550adf108c0d7a948843ea061f461bd

Akila Viraj Kariyawasam

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kurunegala district

0372284244/0372282444 [email protected]

SUMMARY

#34

Overall Rank

#14

Party Rank

481

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 36
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 42
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 36
273-11 (2019-08-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 42
273-11 (2019-08-20) Written Question- Response Page 35
273-11 (2019-08-20) Written Question- Response Page 41
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 26
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1973-05-23
Gender: male
Profession: Lawyer
Education
School: Kuliyapitiya Madya Maha Vidyalaya, Kuliyapitiya
Undergraduate: B.A. , University of Colombo
Postgraduate: LLB, Open University of Sri Lanka
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0372284244/0372282444
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.