සිංහල தமிழ் English
Medium_jayawardana-2cdd365f76e08442a76636e18525d88b

Kavinda Jayawardhana

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

719909555 [email protected]

SUMMARY

#163

Overall Rank

#67

Party Rank

48

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
272-8 (2019-07-10) Oral Contribution Page 87
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 83
271-2 (2019-04-24) Point of Order- Technical/Procedural
Page 82
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 68
270-15 (2019-04-01) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
270-9 (2019-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1986-06-10
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
School 2: Lyceum International College Colombo
Undergraduate: Sri Ramachandra Univercity Tamil Nadu, India
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 719909555
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.