සිංහල தமிழ் English
Medium_hakeem-a6a195ca87b460b94bbcc4334d097cb9

Rauff Hakeem

Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132

Sri Lanka Muslim Congress (SLMC) - UNFGG, from the Kandy district

112375149/0777576370 [email protected]

SUMMARY

#32

Overall Rank

#1

Party Rank

232

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 23
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 21
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
273-14 (2019-08-23) Written Question- Response Page 12
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
273-14 (2019-08-23) Written Question- Response Page 15
273-14 (2019-08-23) Written Question- Response Page 19
273-14 (2019-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1960-04-13
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_congress-d9e1785297282bb673d4bef357be5132 Sri Lanka Muslim Congress (SLMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 112375149/0777576370
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.