සිංහල தமிழ் English
Medium_ganesan-b7a98ac18ea6b498aba7f4709833f00a

Mano Ganesan

Member of Parliament (MP)

Icon_dpf-3bc276e983afcb3bbd86c5f39b2e6005

Democratic People's Front (DPF) - UNFGG, from the Colombo district

0112 473 511-2/ 0112 390 664

SUMMARY

#180

Overall Rank

#2

Party Rank

47

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
268-1 (2019-02-05) Oral Contribution Page 99
267-2 (2019-01-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 24
265-2 (2018-12-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 27
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 34
262-10 (2018-08-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 113
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 51
259-7 (2018-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
259-6 (2018-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
257-16 (2017-12-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-12-17
Gender: male
Family Political Engagement: V. P. Ganesan(father) was a Sri Lankan trade unionist & founder of the Democratic Workers' Congress. Praba Ganesan (brother) former MP (2010) & current leader of the Democratic People's Congress (DPC), Western PC member (2004 & 2009)
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dpf-3bc276e983afcb3bbd86c5f39b2e6005 Democratic People's Front (DPF), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112 473 511-2/ 0112 390 664
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.