සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake-e544f0ff1a993d5f2093b651709daa98

Weerakumara Dissanayake

State Minister

Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262

National Freedom Front (NFF) - UPFA, from the Anuradhapura district

0253779000 / 0112699666 / 0773435111

SUMMARY

#203

Overall Rank

#5

Party Rank

25

Times

Participated in parliament

7

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-5 (2018-09-18) Written Question- Response Page 30
260-9 (2018-06-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
260-9 (2018-06-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
260-9 (2018-06-05) Written Question- Response Page 22
260-9 (2018-06-05) Written Question- Response Page 28
260-9 (2018-06-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
260-9 (2018-06-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 29
251-1 (2017-03-07) Point of Order - Other
Page 124
251-1 (2017-03-07) Point of Order- Technical/Procedural
Page 123
249-19 (2016-12-10) Point of Order - Other
Page 74

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-04-10
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Teldeniya Dumbara Maha Vidyalaya
School 2: Panadura Sadammakara Pirivena
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262 National Freedom Front (NFF), UPFA,
Contact
Telephone: 0253779000 / 0112699666 / 0773435111
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.