සිංහල தமிழ் English
Medium_dissanayake-7e2e27d7dbacf305a308da28440d92fb

Duminda Dissanayake

State Minister - Youth Affairs

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Anuradhapura district

0252276573 / 0252222045/025 2 222123 duminda [email protected]

SUMMARY

#191

Overall Rank

#65

Party Rank

34

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-1 (2019-06-18) Oral Contribution Page 101
271-3 (2019-05-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
262-7 (2018-08-09) Question by Private Notice – Response Page 38
261-10 (2018-07-05) Petitions
Page 6
261-10 (2018-07-05) Petitions
Page 6
261-10 (2018-07-05) Petitions
Page 6
259-8 (2018-03-23) Petitions
Page 6
259-8 (2018-03-23) Petitions
Page 6
259-8 (2018-03-23) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1979-03-28
Gender: male
Family Political Engagement: Father: Berty Premalal Dissanayake/Farther-in law: D. M. Jayaratne Brother: Kavinda (Ps)
Education
School: Hatharaswela Maha Vidyalala, Anuradhapura
School 2: Walisinghe Harischandra Vidyalaya / Anuradhapura Central College
School 3: Royal College, Colombo
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0252276573 / 0252222045/025 2 222123
Email: duminda [email protected]
Website: http://dumindadissanayake.org/

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.