සිංහල தமிழ் English
Medium_silva-57a39232b238e322757d20b2938eaef7

Harsha De Silva

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

112597769 / 0112862155 [email protected]

SUMMARY

#30

Overall Rank

#12

Party Rank

252

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 69
275-2 (2020-01-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 33
275-1 (2020-01-03) Point of Order- Technical/Procedural
Page 79
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 136
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 115
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-08-30
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: truman State University, USA, BA
Postgraduate: Ph.D: University of missouri, USA
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112597769 / 0112862155
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.