සිංහල தமிழ் English
Medium_priyadarshana-acca8d6ea6e7b1e03aadeba010351820

Mohan Priyadarshana De Silva

State Minister - Human Rights & Legal Reforms

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Galle district

0912248440 / 0912267850

SUMMARY

#173

Overall Rank

#54

Party Rank

41

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
268-6 (2019-02-21) Petitions
Page 7
267-6 (2019-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
263-10 (2018-10-10) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 60
262-7 (2018-08-09) Petitions
Page 9
260-9 (2018-06-05) Petitions
Page 14
259-5 (2018-03-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
257-8 (2017-11-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80
256-5 (2017-11-14) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
255-1 (2017-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 119
249-15 (2016-12-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 107

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1966-12-23
Gender: male
Education
School: Rathgama Siri Sumana Vidyalaya
School 2: St. Allosius College, Galle
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0912248440 / 0912267850
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.