සිංහල தமிழ் English
Medium_mel-0e1a980e8c955d8238ef3f77f0973ef0

Sirinal De Mel

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, From National List

0112865430 / 0112614283 [email protected]

SUMMARY

#231

Overall Rank

#87

Party Rank

6

Times

Participated in parliament

0

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

No data available
  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-17 (2019-04-03) Petitions
Page 6
268-4 (2019-02-08) Petitions
Page 6
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
251-9 (2017-04-04) Petitions
Page 9
247-6 (2016-10-25) Petitions
Page 10
243-5 (2016-03-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 44

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1941-06-23
Gender: male
Education
School: Dharmaraja Vidyalaya, Mape, Piliyandala
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112865430 / 0112614283
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.