සිංහල தமிழ் English
Medium_aluwihare-1b4ca7ebc49173d5ed2166ca4366001b

Wasantha Aluwihare

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Matale district

0662222974 / 0662222975 / 0777 808598

SUMMARY

#114

Overall Rank

#46

Party Rank

186

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
268-3 (2019-02-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
268-3 (2019-02-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 28
268-3 (2019-02-07) Written Question- Response Page 28
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
263-7 (2018-09-20) Petitions
Page 6
263-1 (2018-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 82
263-1 (2018-09-04) Written Question- Response Page 81
262-9 (2018-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
262-9 (2018-08-23) Written Question- Response Page 23
262-9 (2018-08-23) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-06-16
Gender: male
Family Political Engagement: Alick Aluwihare (father)- UNP Cabinet Minister Ranjith Aluwihare (bro)- MP Bernard Aluwihare (Alik's Step Father) - State Counsellor (1936-47), member of Parliament (1952, 1960-61), Cabinet Minister. Daljith Aluwihare (bro) - Opposition Leader, Matale Mu
Education
School: Trinity College, Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0662222974 / 0662222975 / 0777 808598
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.