සිංහල தமிழ் English
Medium_thurairetnasingam-d06778e09384a79c242c1259ef891a61

K. Thurairetnasingam

Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53

Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK) - TNA, From National List

SUMMARY

#135

Overall Rank

#10

Party Rank

48

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-14 (2019-08-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 65
272-3 (2019-06-20) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 88
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 97
270-15 (2019-04-01) Oral Contribution Page 91
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 82
270-10 (2019-03-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 73
269-5 (2019-03-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 39
267-6 (2019-01-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 61
260-6 (2018-05-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
257-17 (2017-12-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1941-04-01
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_itak-94969a131ffb4be34fba2375728072d9-c667a101354179fa40a5eaa8b998ad53 Illankai Tamil Arasu Kachchi (ITAK), TNA,
No data available

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.