සිංහල தமிழ் English
Medium_senawirathne-db179d07a92597686be88dfd3112fea5

W. D. J. Senewiratne

Minister

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Ratnapura district

0452274142/0112681075

SUMMARY

#107

Overall Rank

#29

Party Rank

115

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 72
275-5 (2020-01-21) Question by Private Notice – Response Page 18
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 35
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
274-1 (2019-09-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 104
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
270-14 (2019-03-29) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 33
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1941-01-15
Gender: male
Education
School: Gankanda Vidyalaya,Palmadulla
School 2: Thakshilawa/Horana
Undergraduate: Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0452274142/0112681075
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.