සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapaksha-7a1dc9b7401e3ba0cb120682de953fd1

Chamal Rajapaksa

Minister - Mahaweli, Agriculture, Irrigation and Rural Development, Minister of Internal Trade, Food Security, Consumer Welfare and State Minister of Defence

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Hambantota district

0472257030/ 0112871324 [email protected]

SUMMARY

#181

Overall Rank

#58

Party Rank

73

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-5 (2020-01-21) Written Question- Response Page 17
275-5 (2020-01-21) Oral Contribution Page 8
275-1 (2020-01-03) Oral Contribution Page 79
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 37
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 6
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 15
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 41
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
271-13 (2019-06-07) Oral Contribution Page 7
271-13 (2019-06-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1942-10-30
Gender: male
Family Political Engagement: Father: D.A Rajapaksa, Brother: Mahinda Rajapakshe, Uncle of Namal, Son: Shasheendra Rajapaksa, Uva Provincial Council
Education
School: Richmond College, Galle
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0472257030/ 0112871324
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.