සිංහල தமிழ் English
Medium_balasuriya-6c79624001372c86f8b9d078aa3e23b1

Tharaka Balasuriya

State Minister - Social Security

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kegalle district

0352230529 / 0352230529 / 0777915410 [email protected]

SUMMARY

#75

Overall Rank

#15

Party Rank

95

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 70
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 63
273-10 (2019-08-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 67
273-9 (2019-08-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 66
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
273-4 (2019-07-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 43
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-04-16
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Janaka Balasuriya(former minister), Mother: Kumari Balasuriya - Former Southern
Education
School: Colombo International School, Colombo
Undergraduate: University of Wisconsin (BA)
Postgraduate: University of Waales (MBA)
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0352230529 / 0352230529 / 0777915410
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.