සිංහල தமிழ் English
Medium_navai-a476ad6ed0cebfdad408dca694e4a614

Mohamed Navavi

Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d

All Ceylon Makkal Congress (ACMC) - UNFGG, From National List

0325672577 / 712519200

SUMMARY

#106

Overall Rank

#3

Party Rank

80

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
257-5 (2017-11-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 85
256-4 (2017-11-13) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 79
255-10 (2017-10-20) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
255-9 (2017-10-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 108
255-5 (2017-09-26) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
255-5 (2017-09-26) Point of Order- Technical/Procedural
Page 44
255-4 (2017-09-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
254-2 (2017-08-09) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 57
254-2 (2017-08-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 51
253-7 (2017-07-27) Petitions
Page 6

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1946-08-03
Gender: male
Profession: Businessman
Education
School: Trinity College - Kandy
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_acmc-5dc46ca23780bfaf43d03402c8ac9f59-9c6cad942de51dc2a48ddc730e2e141d All Ceylon Makkal Congress (ACMC), UNFGG,
Contact
Telephone: 0325672577 / 712519200
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.