සිංහල தமிழ் English
Medium_priyantha-ee541969ab86535fa45f87da7481d600

Ashoka Priyantha

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Puttalam district

0777625238 / 032-7200222

SUMMARY

#123

Overall Rank

#54

Party Rank

163

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question - Supplementary Question Page 17
273-13 (2019-08-22) Written Question Page 15
271-13 (2019-06-07) Written Question Page 14
271-13 (2019-06-07) Written Question - Supplementary Question Page 16
271-13 (2019-06-07) Written Question - Supplementary Question Page 15
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question Page 20
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question Page 20
271-7 (2019-05-21) Written Question Page 19
271-5 (2019-05-09) Written Question - Supplementary Question Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1979-05-18
Gender: male
Education
School: Halawatha Dhammaloka Vidyalaya
School 2: St. Zavior College, Marawila
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0777625238 / 032-7200222
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.