සිංහල தமிழ் English
Medium_lokuge-915521e458262dbae565281fba2e22dd

காமினி லொக்குகே

இராஜாங்க அமைச்சர் - Urban Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP) Also a member of coalition - UPFA, கொழும்பு மாவட்டம்

0112348757/0112700277

சுருக்கம்

#102

மொத்த தரவரிசை

#26

கட்சி தரவரிசை

113

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

12

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
274-12 (2019-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 11
274-11 (2019-11-07) Petitions
Page 15
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 18
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
274-2 (2019-09-04) Oral Contribution Page 6
274-2 (2019-09-04) Oral Contribution Page 6
274-1 (2019-09-03) Petitions
Page 78

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1948-08-05
பாலினம்: ஆண்
Profession: Businessman
கல்வி
School: Ananda Shasthralaya, Kotte
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 ஐக்கிய சுதந்திர முன்னணி (SLFP), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 0112348757/0112700277
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.