සිංහල தமிழ் English
Medium_rip

சந்திரசிரி கஜதீர

Icon_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542

இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPSL) Also a member of coalition - UPFA, மாத்தரை மாவட்டம்

412230829

சுருக்கம்

#76

மொத்த தரவரிசை

#1

கட்சி தரவரிசை

147

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

13

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
263-13 (2018-10-25) Point of Order- Technical/Procedural
Page 60
263-13 (2018-10-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
263-12 (2018-10-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
263-9 (2018-10-09) Point of Order- Technical/Procedural
Page 57
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 41
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 62
261-3 (2018-06-08) Point of Order- Technical/Procedural
Page 42
261-3 (2018-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
261-3 (2018-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 88
261-3 (2018-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1946-02-26
பாலினம்: ஆண்
Profession: Lawyer
கல்வி
School:
Undergraduate: BA, University of Sri Jayawardenepura
Postgraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_party-cbcc02f49dc08effd4aafa147c472b4f-0014eb829ebaec26709295bf787e6542 இலங்கை கம்யூனிஸ்ட் கட்சி (CPSL), UPFA,
தொடர்பு
Telephone: 412230829
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.