සිංහල தமிழ் English
Medium_rahman-e21f4d1f5dec2d6fd6b501bb4f84c280

எம். முஜிபுர் ரஹ்மான்

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP) Also a member of coalition - UNFGG, கொழும்பு மாவட்டம்

112335613/0773312010

சுருக்கம்

#23

மொத்த தரவரிசை

#9

கட்சி தரவரிசை

235

Times

பாராளுமன்ற கலந்துகொள்ளள்

14

Topics

தலைப்புக்களில் பங்கேற்பு

தலைப்பு வாரியான பங்கேற்பு

செயற்பாடுகள்

ஹன்சார்ட் இல பங்களிப்பு முறை தலைப்பு Page number
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 53
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 50
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 43
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 30
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 75
272-7 (2019-07-09) Written Question Page 22
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
272-5 (2019-06-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 34
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 75

Latest 50 activities are shown here.


Biography

தனிப்பட்ட
பிறந்த திகதி: 1968-04-17
பாலினம்: ஆண்
கல்வி
School: Zahira College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 ஐக்கிய தேசியக் கட்சி (UNP), UNFGG,
தொடர்பு
Telephone: 112335613/0773312010
Email:
Website:

சமூக வலைத்தளம்

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.