සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakshe-2746b0e7553dee42b671120e4cb84837

Wijeyadasa Rajapakshe

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112827208/0112852841

SUMMARY

#38

Overall Rank

#16

Party Rank

260

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
264-7 (2018-11-29) Oral Contribution Page 8
263-12 (2018-10-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 31
263-12 (2018-10-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 28
263-12 (2018-10-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
263-11 (2018-10-11) Point of Order- Technical/Procedural
Page 45
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 42
263-11 (2018-10-11) Oral Contribution Page 33
263-11 (2018-10-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 47
263-11 (2018-10-11) Question by Private Notice – Response Page 30
263-10 (2018-10-10) Oral Contribution - Core Statements Page 27

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-03-16
Gender: male
Education
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112827208/0112852841
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.