සිංහල தமிழ் English
Medium_wikramanayaka-46f505f5005af2794566d64bec095420

Vidura Wickramanayaka

State Minister - Agriculture

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Kalutara district

0342264477/0342264654 [email protected]

SUMMARY

#212

Overall Rank

#76

Party Rank

38

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 30
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question Page 19
272-3 (2019-06-20) Written Question Page 17
272-3 (2019-06-20) Written Question - Supplementary Question Page 19
270-16 (2019-04-02) Petitions
Page 6
269-3 (2019-03-07) Written Question Page 19
269-3 (2019-03-07) Written Question - Supplementary Question Page 20
269-3 (2019-03-07) Written Question - Supplementary Question Page 20
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 45
253-8 (2017-07-28) Written Question Page 18

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-06-11
Gender: male
Family Political Engagement: Father: Rathnasiri Wickramanayake, former Prime Minister
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Agriculture, BSC University of Philipinnes
Postgraduate: Philipinnes, VITARICH corporation, Consultant / Consutant, Intl Institute of Rural Construction,
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0342264477/0342264654
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.