සිංහල தமிழ் English
Medium_radhakrishnan-8a0fc9c982075488a6954ef10a87d458

V. S. Radhakrishnan

Member of Parliament (MP)

Icon_1-a889f71e705333f2a2bc518a8c420c94-9a8e989162954bca9c551c550f7cce65

Up-Country People's Front (UCPF) - UNFGG, from the Nuwara Eliya district

0522223051 / 0522223052 / 777883943

SUMMARY

#126

Overall Rank

#2

Party Rank

72

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 37
267-7 (2019-01-24) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 34
267-1 (2019-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 117
264-9 (2018-12-05) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 38
263-6 (2018-09-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 53
262-10 (2018-08-24) Oral Contribution Page 66
259-2 (2018-03-07) Question by Private Notice – Response Page 15
259-2 (2018-03-07) Written Question- Response Page 13
258-5 (2018-02-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
257-6 (2017-11-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 80

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1952-08-01
Gender: male
Family Political Engagement: Son - Rajaram Provincial Council
Education
School: Holy trinity, Nuwara Eliya - Primary
School 2: St. Peters Colombo
School 3: St.Josephs Maradana
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_1-a889f71e705333f2a2bc518a8c420c94-9a8e989162954bca9c551c550f7cce65 Up-Country People's Front (UCPF), UNFGG,
Contact
Telephone: 0522223051 / 0522223052 / 777883943
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.