සිංහල தமிழ் English
Medium_thilakarajah-95ece02778f810fad5128b32b5af1361

Mylvaganam Thilakarajah

Icon_123

National Union of Workers (NUW) - UNFGG, from the Nuwara Eliya district

0779046736/ 0777239765

SUMMARY

#29

Overall Rank

#1

Party Rank

168

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-3 (2020-01-08) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 58
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 122
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 107
274-10 (2019-10-23) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 149
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
274-5 (2019-09-17) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
273-13 (2019-08-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 84
273-13 (2019-08-22) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 75
273-12 (2019-08-21) Oral Contribution Page 6
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1973-09-29
Gender: male
Education
School: Highland Central College
Undergraduate: University of colombo
Postgraduate: B.Com (Hons)
Professional Qualifications: Dip in Journalism (Merit)
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_123 National Union of Workers (NUW), UNFGG,
Contact
Telephone: 0779046736/ 0777239765
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.