සිංහල தமிழ் English
Medium_atukorale-5f21657aea2c7a3e23b6653b4dedba1d

Thalatha Atukorale

Minister - Justice and Prison Reforms

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Ratnapura district

0452274287 / 0112820074 / 0714734540

SUMMARY

#94

Overall Rank

#39

Party Rank

155

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
269-7 (2019-03-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
269-7 (2019-03-12) Written Question- Response Page 6
269-3 (2019-03-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 51
268-6 (2019-02-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 113
268-6 (2019-02-21) Point of Order- Technical/Procedural
Page 83
268-5 (2019-02-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
268-5 (2019-02-20) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
268-5 (2019-02-20) Written Question- Response Page 12
268-5 (2019-02-20) Oral Contribution Page 14
268-2 (2019-02-06) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 58

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-05-30
Gender: female
Profession: Lawyer
Family Political Engagement: Brother: Gamini Athukorale(late minister )
Education
School: R/Ferguson High School, Rathnapura
School 2: St. Bishops college
School 3: museus College
Undergraduate: Sri Lanka Law College, Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0452274287 / 0112820074 / 0714734540
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.