සිංහල தமிழ் English
Medium_premadasa-4e30d4a5d1dfd5e0740b53d599fa8bb4

Sajith Premadasa

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Hambantota district

0472238011/0472238010

SUMMARY

#72

Overall Rank

#31

Party Rank

139

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 44
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 100
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 98
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 98
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 97
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 97
274-1 (2019-09-03) Question by Private Notice – Response Page 100
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 32
270-4 (2019-03-16) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 43

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1967-01-12
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Ranasinghe Premadasa
Education
School: St. Thomas' Preparatory School, Colombo
School 2: Royal College,Colombo Mil Hil School-London O/L &London A/L
Undergraduate: London School of Economics BSc
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0472238011/0472238010
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.