සිංහල தமிழ் English
Medium_bandara-cc72277c81b9f6432018fb4f59fcd83d

Ranjith Madduma Bandara

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Monaragala district

0555672634/0552277489

SUMMARY

#117

Overall Rank

#49

Party Rank

159

Times

Participated in parliament

9

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
274-2 (2019-09-04) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 59
274-1 (2019-09-03) Oral Contribution Page 77
274-1 (2019-09-03) Oral Contribution Page 77
273-8 (2019-08-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
273-8 (2019-08-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 25
273-8 (2019-08-07) Written Question- Response Page 22
273-8 (2019-08-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 24
273-8 (2019-08-07) Oral Contribution Page 13
273-8 (2019-08-07) Written Question- Response Page 24

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1954-08-25
Gender: male
Family Political Engagement: Father: R. M. Gunasekara MP, Step Father: Dharmadasa Banda, Minister
Education
School: Madagama Vidyalaya
School 2: Ananada College Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0555672634/0552277489
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.