සිංහල தமிழ் English
Medium_ramanayaka-6a4dca993eccdbaf688f796f4b1f3b89

Ranjan Ramanayake

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Gampaha district

112778533 / 0773624927

SUMMARY

#74

Overall Rank

#32

Party Rank

174

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 24
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 43
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 42
275-5 (2020-01-21) Point of Order - Other
Page 44
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 39
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 43
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 42
275-5 (2020-01-21) Point of Order - Other
Page 44
275-5 (2020-01-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 38
275-5 (2020-01-21) Expunged Statement
Page 42

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1963-11-03
Gender: male
Education
School: Maristella College, Negambo
Undergraduate: Ceylon Hotel School - Restuarant and Bar Management Diploma
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 112778533 / 0773624927
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.