සිංහල தமிழ் English
Medium_champika-7d964321d4225feaf39a6f4eeee696bc

Patali Champika Ranawaka

Member of Parliament (MP)

Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e

Jathika Hela Urumaya (JHU) - UNFGG, from the Colombo district

0112866125 / 0112882585 / 0777799756

SUMMARY

#39

Overall Rank

#1

Party Rank

147

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 18
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
273-7 (2019-08-06) Oral Contribution Page 10
273-4 (2019-07-26) Written Question- Response Page 25
273-4 (2019-07-26) Written Question- Response Page 21
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 137
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 45
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
272-2 (2019-06-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 74
272-2 (2019-06-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 29

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1965-08-04
Gender: male
Profession: Engineer
Education
School: Taxila Central College, Horana
Undergraduate: University of Moratuwa BSc. Engineering
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_jhu-01c2009149c1fcdb9939ada0b86b2866-66b987bcb4e62b20b54d714c4cbe281e Jathika Hela Urumaya (JHU), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112866125 / 0112882585 / 0777799756
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.