සිංහල தமிழ் English
Medium_tewarapperuma-51784e0f644ab103e35bfee04ab54477

Palitha Thewarapperuma

Deputy Minister - Labour, Trade Union relations and Social Empowerment

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kalutara district

0725510520 / 342241299 [email protected]

SUMMARY

#139

Overall Rank

#60

Party Rank

123

Times

Participated in parliament

6

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
268-2 (2019-02-06) Petitions
Page 6
268-2 (2019-02-06) Petitions
Page 6
268-2 (2019-02-06) Petitions
Page 6
263-14 (2018-10-26) Petitions
Page 7
263-10 (2018-10-10) Petitions
Page 6
263-10 (2018-10-10) Petitions
Page 6
263-10 (2018-10-10) Petitions
Page 6
262-4 (2018-07-20) Petitions
Page 6
261-10 (2018-07-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
261-10 (2018-07-05) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1960-03-05
Gender: male
Family Political Engagement: Father - Thomas thewarapperuma(Active member of SL samasamaja party), Brother - Sriyananda thewarappeeruma(President of Pradeshiya sabha(SLFP))
Education
School: K/Mathugama Ananda shashtralaya national college
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0725510520 / 342241299
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.