සිංහල தமிழ் English
Medium_harrison-75ddf4be390afd224273ea800df180ae

P. Harrison

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Anuradhapura district

0252264545/0112502098

SUMMARY

#89

Overall Rank

#37

Party Rank

232

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-2 (2019-06-19) Oral Contribution Page 6
272-2 (2019-06-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
272-2 (2019-06-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 9
272-2 (2019-06-19) Oral Contribution Page 6
272-2 (2019-06-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17
272-2 (2019-06-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
272-2 (2019-06-19) Written Question- Response Page 16
272-1 (2019-06-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 86
272-1 (2019-06-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 81
272-1 (2019-06-18) Written Question - Supplementary Question - Response Page 86

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1964-07-24
Gender: male
Education
School: Kaluvila Sena Maha Vidyalaya
School 2: Anuradhpura Central college
Undergraduate: University of Peradeniya
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0252264545/0112502098
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.