සිංහල தமிழ் English
Medium_alawathuwala-c6c18059a7739ebba01544d8ac7768f5

J.C. Alawathuwala

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Kurunegala district

777530448 / 373976031 [email protected]

SUMMARY

#115

Overall Rank

#47

Party Rank

132

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 55
275-4 (2020-01-09) Oral Contribution Page 30
274-10 (2019-10-23) Petitions
Page 17
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 17
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 20
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
274-2 (2019-09-04) Written Question - Supplementary Question - Response Page 19
274-2 (2019-09-04) Written Question- Response Page 17
273-8 (2019-08-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 17

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1966-02-18
Gender: male
Profession: Accountant
Family Political Engagement: Father - S.W. Alawathuwala, Former Deputy Minister
Education
School: Kandy Weluwana Maha Vidyalaya
School 2: D.S. Senanayake College
Undergraduate: Diploma in International Affairs
Postgraduate: N.A
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 777530448 / 373976031
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.