සිංහල தமிழ் English
Medium_jayakodi-26ad6c28eb23f8e403550a4e38977814

Sisira Jayakody

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Gampaha district

0773073518/ 0112910668

SUMMARY

#70

Overall Rank

#13

Party Rank

144

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
273-13 (2019-08-22) Point of Order- Technical/Procedural
Page 48
273-11 (2019-08-20) Point of Order- Technical/Procedural
Page 55
273-11 (2019-08-20) Written Question Page 50
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question Page 13
273-7 (2019-08-06) Written Question - Supplementary Question Page 12
273-7 (2019-08-06) Written Question Page 11

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1965-11-02
Gender: male
Education
School: Kelaniya Maha Vidyalaya
School 2: Nalanda College, Colombo
Undergraduate: LLB - University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0773073518/ 0112910668
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.