සිංහල தமிழ் English
Medium_udaya-shantha

Padma Udayashantha Gunasekara

Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262

National Freedom Front (NFF) - UPFA, from the Monaragala district

552055525 / 0718 278499 [email protected]

SUMMARY

#64

Overall Rank

#3

Party Rank

254

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 53
273-14 (2019-08-23) Written Question Page 29
273-8 (2019-08-07) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 63
273-4 (2019-07-26) Written Question Page 21
273-4 (2019-07-26) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 68
273-4 (2019-07-26) Written Question Page 22
272-9 (2019-07-11) Written Question Page 35
272-7 (2019-07-09) Written Question Page 10
272-7 (2019-07-09) Written Question - Supplementary Question Page 11
272-4 (2019-06-21) Written Question Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1972-06-18
Gender: male
Family Political Engagement: Monaragala, SLFP Teachers Union Leader - Father. R M Gunasekara
Education
School: Monaragala Yal Kumburua Maha Vidyalaya
School 2: Monaragala, Inginiyagala D S Senanayake MV
School 3: Ampara D S Senanayake
Undergraduate: Diploma in Mass Communication, University of Jayawardenapura
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_n-1a0735d5ebe2bd71b39318790cb27262 National Freedom Front (NFF), UPFA,
Contact
Telephone: 552055525 / 0718 278499
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.