සිංහල தமிழ் English
Medium_mangala-samaraweera-4dfac84a1f63b82439a25fd3413a4eea

Mangala Samaraweera

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Matara district

412222076

SUMMARY

#33

Overall Rank

#13

Party Rank

397

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 138
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 140
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 142
274-10 (2019-10-23) Point of Order - Other
Page 127
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 145
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 137
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 139
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 141
274-10 (2019-10-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 143
274-10 (2019-10-23) Oral Contribution Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1956-04-21
Gender: male
Family Political Engagement: Father-Mahanama Samaraweera/MP
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: BA (Hon) in Fashion and Textile Design at the prestigious Central St. Martins in London
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 412222076
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.