සිංහල தமிழ் English
Medium_rajapakshe-2746b0e7553dee42b671120e4cb84837

Wijeyadasa Rajapakshe

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Colombo district

0112827208/0112852841

SUMMARY

#38

Overall Rank

#16

Party Rank

260

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-3 (2020-01-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 8
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 20
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
273-10 (2019-08-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
273-10 (2019-08-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 100
273-1 (2019-07-23) Oral Contribution Page 104
273-1 (2019-07-23) Oral Contribution Page 102
271-1 (2019-04-23) Oral Contribution Page 81
270-6 (2019-03-19) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 35

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1959-03-16
Gender: male
Education
School:
Undergraduate: Colombo University and Sri Lanka Law College
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112827208/0112852841
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.