සිංහල தமிழ் English
Medium_abeywardena-21c2811c8e6b9525082ecbed406254d4

Mahinda Yapa , Abeywardena

State Minister - Irrigation and Rural Development

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Matara district

0412268220/ 0112722454 / 0779046736 / 0777239765

SUMMARY

#140

Overall Rank

#38

Party Rank

63

Times

Participated in parliament

11

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-6 (2019-08-01) Oral Contribution Page 31
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 105
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
271-6 (2019-05-10) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 56
270-8 (2019-03-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 21
269-7 (2019-03-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 64
263-12 (2018-10-12) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 36
262-3 (2018-07-19) Point of Order- Technical/Procedural
Page 80
261-3 (2018-06-08) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 76
260-8 (2018-05-25) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1945-10-10
Gender: male
Education
School: Rahula Maha Vidyalaya
Undergraduate: BA, University of Colombo
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0412268220/ 0112722454 / 0779046736 / 0777239765
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.