almost 4 years ago by Manthri.lk - Research Team under in Infographics

 

 

 

  1. ලංකා විදුලිබල මණ්ඩලය සහ එහි පාලිත සමාගම්
  2. සීමාසහිත එල්ටීඑල් හෝල්ඩිංග්ස් (පුද්ගලික) සමාගම
  3. ලංකා විදුලිබල සමාගම
  4. සීමාසහිත ලංකා ගල්අඟුරු (පුද්ගලික) සමාගම
  5. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක බලශක්ති මණ්ඩලය
  6. ශ්‍රී ලංකා පරමාණුක් බලශක්ති  නියාමන සභාව
  7. ශ්‍රී ලංකා සුනිත්‍ය බලශක්ති අධිකාරිය