සිංහල தமிழ் English
Medium_suresh-de73fc96b741aee5d85b47e800d0a75c

Vadivel Suresh

State Minister - Plantation Industries

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Badulla district

0557200494 / 0557200319

SUMMARY

#90

Overall Rank

#38

Party Rank

87

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

  • Good ( > 70 points)
  • Average (30 - 69 points)
  • Poor ( < 30 points )

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
272-2 (2019-06-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 71
272-1 (2019-06-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 122
271-13 (2019-06-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 16
271-13 (2019-06-07) Written Question - Supplementary Question - Response Page 15
271-13 (2019-06-07) Written Question- Response Page 14
271-11 (2019-06-04) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 46
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 65
270-17 (2019-04-03) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 20
270-7 (2019-03-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 86
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 59

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1971-12-05
Gender: male
Education
School:
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0557200494 / 0557200319
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.