සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana-abc8f7d753ca031512b147606dcce671

Ramesh Pathirana

Minister - Plantations and Export Agriculture

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Galle district

0912248505/ 0112773811

SUMMARY

#88

Overall Rank

#22

Party Rank

86

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
270-12 (2019-03-27) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 66
270-7 (2019-03-21) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 106
270-3 (2019-03-15) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 92
269-6 (2019-03-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 78
267-6 (2019-01-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 50
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
263-9 (2018-10-09) Petitions
Page 15
263-8 (2018-09-21) Oral Contribution Page 47
263-4 (2018-09-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1969-12-05
Gender: male
Family Political Engagement: Father- Richerd Pathirana
Education
School: Rchmond Collage, Galle
Undergraduate: University of Peradeniya, MBBS
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0912248505/ 0112773811
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.