සිංහල தமிழ் English
Medium_senaratne-444a7442dc8a98aa4c3ff45bd70d8e33

Rajitha Senaratne

Member of Parliament (MP)

Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50

Democratic National Movement (DNM) - UNFGG, from the Kalutara district

342229795 [email protected]

SUMMARY

#25

Overall Rank

#1

Party Rank

385

Times

Participated in parliament

12

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 14
273-10 (2019-08-09) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
273-10 (2019-08-09) Written Question- Response Page 13
273-8 (2019-08-07) Question by Private Notice – Response Page 31
273-8 (2019-08-07) Oral Contribution Page 32
272-10 (2019-07-12) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 12
272-10 (2019-07-12) Written Question - Supplementary Question - Response Page 11
272-10 (2019-07-12) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 42
272-10 (2019-07-12) Written Question- Response Page 9

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1950-05-29
Gender: male
Education
School: Nalanda College,Colombo
School 2: Ananda College, Colombo
Undergraduate: University of Peradeniya,MBBS
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_dnm-192195985d0d7732cf6798a77c69631e-9fae0ff7569b3476d3edd1c42337cd50 Democratic National Movement (DNM), UNFGG,
Contact
Telephone: 342229795
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.