සිංහල தமிழ் English
Medium_paranawithana-529e2e76e540889778d1774f9f59feaa

Karunarathna Paranawithana

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Ratnapura district

0716835810/ 0112554578

SUMMARY

#95

Overall Rank

#40

Party Rank

97

Times

Participated in parliament

13

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
273-12 (2019-08-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 44
273-5 (2019-07-31) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 10
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 56
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
273-2 (2019-07-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 45
273-1 (2019-07-23) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 119
272-9 (2019-07-11) Oral Contribution Page 69
272-4 (2019-06-21) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 54
272-4 (2019-06-21) Oral Contribution Page 37
272-4 (2019-06-21) Question by Private Notice – Response Page 36

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1968-06-02
Gender: male
Education
School: Dippitigala M V, Lellopitiya
School 2: Aloysius college, Ratnapura
Undergraduate: BA, University of Colombo
Postgraduate: MA, University of Bradford
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0716835810/ 0112554578
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.