සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesekara-d9fdbd2fc3621e6769807142523147ae

Kanchana Wijesekara

Deputy Minister - Fisheries and Aquatic Resources

Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902

Sri Lanka Freedom Party (SLFP) - UPFA, from the Matara district

0777386896/ 0412222798

SUMMARY

#65

Overall Rank

#12

Party Rank

115

Times

Participated in parliament

14

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-8 (2019-09-20) Oral Contribution Page 17
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-7 (2019-09-19) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 47
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
274-6 (2019-09-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 48
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
274-3 (2019-09-05) Point of Order- Technical/Procedural
Page 41
273-4 (2019-07-26) Point of Order - Other
Page 43
273-3 (2019-07-25) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 62
273-3 (2019-07-25) Written Question - Supplementary Question Page 15

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1982-04-27
Gender: male
Family Political Engagement: Father:  Mahinda Wijesekara, former Cabinet Minister
Education
School: Trinity College, Kandy
School 2: Royal College, Colombo
Undergraduate: Economics, Monash University, Melbourne
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_slfreedomparty-4d010dc958944cb63951b283227ca902 Sri Lanka Freedom Party (SLFP), UPFA,
Contact
Telephone: 0777386896/ 0412222798
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.