සිංහල தமிழ் English
Medium_gunawardene

Dinesh Gunawardena

Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b

Mahajana Eksath Peramuna (MEP) - UPFA, from the Colombo district

0112842209

SUMMARY

#13

Overall Rank

#1

Party Rank

741

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Written Question- Response Page 6
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 25
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 22
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 25
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 8
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 24
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question - Response Page 7
275-6 (2020-01-22) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 26
275-6 (2020-01-22) Oral Contribution Page 23
275-5 (2020-01-21) Question by Private Notice – Response Page 21

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1949-03-02
Gender: male
Family Political Engagement: Father: Philip Gunawardena, former Minister
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate: Diploma in International Business, Nijenrode Business University, Netherlands
Postgraduate: BBA in Business Administration and International Transport, University of Oregon, USA.
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_mep-4c722c66f6f16730249bdf19c447dcee-fc9dad64a26c41369e9425a794eedb7b Mahajana Eksath Peramuna (MEP), UPFA,
Contact
Telephone: 0112842209
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.