සිංහල தமிழ் English
Medium_wijesiri-e1514f9206ca3d81e8371e71793fee0f

Chaminda Wijesiri

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Badulla district

572232037 / 773 607 427

SUMMARY

#41

Overall Rank

#18

Party Rank

480

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-7 (2019-09-19) Oral Contribution Page 6
274-6 (2019-09-18) Written Question Page 14
274-6 (2019-09-18) Written Question Page 14
274-6 (2019-09-18) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-6 (2019-09-18) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-6 (2019-09-18) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-6 (2019-09-18) Written Question - Supplementary Question Page 17
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question Page 13
274-5 (2019-09-17) Written Question - Supplementary Question Page 13
274-5 (2019-09-17) Point of Order- Technical/Procedural
Page 10

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1980-08-04
Gender: male
Education
School: St. Thomas College, Bandarawela
Undergraduate: Management Diploma, Sri Jayawardenapura University
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 572232037 / 773 607 427
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.