සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana-dbd802e19adddad07fdea8902a501685

Buddhika Pathirana

Deputy Minister - Minister of Industry & Commerce, Resettlement of Protracted Displaced Persons, Co-operative Development and Vocational Training & Skills Development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Matara district

0412223865/041-2230946

SUMMARY

#8

Overall Rank

#2

Party Rank

1188

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
274-7 (2019-09-19) Written Question- Response Page 11
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13
274-5 (2019-09-17) Petitions
Page 8
274-5 (2019-09-17) Petitions
Page 8
274-5 (2019-09-17) Petitions
Page 8
274-5 (2019-09-17) Petitions
Page 8
273-14 (2019-08-23) Oral Contribution Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-03-17
Gender: male
Education
School: Rahula MV,Mathara
Undergraduate: University of Kelaniya MBBS
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0412223865/041-2230946
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.