සිංහල தமிழ் English
Medium_karunathileka-60f2a0767f8e24ef146fda1237028ebb

Gayantha Karunatileka

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Galle district

0912296711/0112626143

SUMMARY

#4

Overall Rank

#1

Party Rank

2584

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 8
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 10
274-11 (2019-11-07) Bill / Regulation / Order /Resolution - Administration
Page 19
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 7
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 9
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 10
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 7
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 9
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 11
274-11 (2019-11-07) Oral Contribution Page 7

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1962-08-21
Gender: male
Education
School: Royal College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0912296711/0112626143
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.