සිංහල தமிழ் English
Medium_harin-4aae96b19add87deaf95fecaa4ce5597

Harin Fernando

Member of Parliament (MP)

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Badulla district

0112931627/0552224012 [email protected]

SUMMARY

#143

Overall Rank

#63

Party Rank

95

Times

Participated in parliament

8

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 23
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 10
271-7 (2019-05-21) Written Question - Supplementary Question - Response Page 22
271-7 (2019-05-21) Written Question- Response Page 22
271-2 (2019-04-24) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 49
270-17 (2019-04-03) Written Question- Response Page 10
270-17 (2019-04-03) Oral Contribution Page 6
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 77
270-5 (2019-03-18) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 103

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1978-10-28
Gender: male
Profession: Businessman
Family Political Engagement: Father-in-law: Pradeshiya Sabha
Education
School: St. Joseph College, Colombo
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0112931627/0552224012
Email: [email protected]
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.