සිංහල தமிழ் English
Medium_wigethunga-c6d78f4e1ae618119075db48617f9489

A. A. Wijethunga

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Ratnapura district

0454915251/0452225575 /0452233336

SUMMARY

#186

Overall Rank

#74

Party Rank

32

Times

Participated in parliament

10

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
263-1 (2018-09-04) Oral Contribution Page 91
261-11 (2018-07-06) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 80
257-13 (2017-12-04) Oral Contribution Page 12
256-3 (2017-11-11) Bill / Regulation / Order /Resolution - Debate Oral Contribution Page 81
253-7 (2017-07-27) Petitions
Page 6
252-10 (2017-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 52
252-10 (2017-06-09) Adjournment Motion - Oral Contribution Page 91
251-7 (2017-03-23) Written Question Page 23
251-7 (2017-03-23) Written Question Page 19
251-1 (2017-03-07) Point of Order - Other
Page 122

Latest 50 activities are shown here.


Biography

Personal
Date Of Birth: 1957-11-16
Gender: male
Education
School: Suman Saman Maha Vidyalaya, Ratnapura
Undergraduate:
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0454915251/0452225575 /0452233336
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.