සිංහල தமிழ் English
Medium_pathirana-dbd802e19adddad07fdea8902a501685

Buddhika Pathirana

Deputy Minister - Minister of Industry & Commerce, Resettlement of Protracted Displaced Persons, Co-operative Development and Vocational Training & Skills Development

Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764

United National Party (UNP) - UNFGG, from the Matara district

0412223865/041-2230946

SUMMARY

#8

Overall Rank

#2

Party Rank

1188

Times

Participated in parliament

15

Topics

Topics participated in

TOPICS PARTICIPATION

ACTIVITIES

Hansard code & date Method of contribution Topic Page number
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 14
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 8
275-6 (2020-01-22) Written Question Page 13
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 6
275-6 (2020-01-22) Written Question Page 5
275-6 (2020-01-22) Written Question - Supplementary Question Page 14
275-5 (2020-01-21) Written Question Page 9
275-5 (2020-01-21) Written Question - Supplementary Question Page 10
274-12 (2019-11-11) Oral Contribution Page 6
274-7 (2019-09-19) Written Question - Supplementary Question - Response Page 13

Latest 50 activities are shown here.


Media

Biography

Personal
Date Of Birth: 1974-03-17
Gender: male
Education
School: Rahula MV,Mathara
Undergraduate: University of Kelaniya MBBS
Postgraduate:
Terms in parliament
(n/a) to present
Icon_download-48af6581b215ddb2758fce3479c20764 United National Party (UNP), UNFGG,
Contact
Telephone: 0412223865/041-2230946
Email:
Website:

SOCIAL MEDIA

Subscribe for Manthri.lk

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.